M.Ö.560’LI YILLAR

Genel fikirler ileri sürüldü. Bu düşünce tarzının etkileri, başta insanların davranışları üzerindeki açıklamaları olmak üzere, Heraklitos’un bütün açıklamalarında görülür. Bu fikirleri ile, insan ruhu ile ilgili bir mesaj vermeye çalışmış olması muhtemeldir. Eğer durum böyle ise, başarısız olmuştu. Kendi döneminde olduğu gibi bugünki şöhreti de, doğa âlemi hakkında öğrettiklerine dayanmaktadır. Doğadaki her şeyin kararsız ve sürekli değişim içinde olduğunu düşünmüştü, öyle ki, duyularımızla algıladığımız her şey geçiciydi, gerçek bilgi değildi. Bu görüş, daha sonra yaygınlık kazanacak ve pratik gözleme verilen önemi sınırlamaya yönelik bir sav olarak kullanılacaktı.Heraklitos’un evreninde ateş, bir değişim aracı olarak çok önemli bir yere sahipti. Ateş, nesneleri Mobil porno yakıp kül etmekte, kendileri de ateş olana kadar onları değiştirmekteydi. Ateş olmadan maddeler ne yoğunlaşabilmekte ne de katılaşabilmekteydi. Gök cisimleri, içinde ateş bulunan çanaklardı ve Ay’ın evreleri, çanağın ağzının bize değişik şekillerde dönük olmasından kaynaklanmaktaydı. Gerçekten de, gökyüzü çok açık ve Ay ufuktan çok yüksekte olduğu zaman, Ay diskinin yüzeyi bir kabın içi gibi gözükebilmektedir. Aslında bu, düşünülemeyecek kadar müthiş bir fikir değildir.Pithagoras : Iyonya Okulu üyelerinden hiçbiri, Pithagoras kadar sonraki kuşaklar üzerinde etkili olmamıştır. MÖ 560 civarında, Milet’in yaklaşık 50 km. kuzeybatısındaki Sisam Adası ‘nda doğan Pithagoras, bilim adamının ilk örneğini teşkil ettiği gibi, aynı zamanda dini bir lider idi. Hakkında birçok hikaye vardır. Milattan önce altıncı yüzyıl boyunca Yunanistan’ın her yanında görülen dini canlanma hareketine katılmış ve zamanla yeni bir tür kutsallık anlayışına sahip olan bir kardeşlik tarikatının lideri olmuştur. Pithagoras Tarikatı, üyelerinin keşiş gibi (asketik) davranmalarını, bazı eylemlerden sakınmalarını, belirli bazı gıdalardan uzak durmalarını istemekteydi. Üyelerin et yemedikleri, alkol kullanmadıkları ve yün gibi hayvan ürünlerini giymekten kaçındıkları zannedilmektedir. Erkekler gibi kadınlar da tarikat üyesi olabilmekteydi. Bütün üyeler, kendilerini diğer insanlardan farklı kılan bir kıyafet giymekte, yalınayak dolaşmakta ve yokluk içinde basit bir yaşam sürmekteydi.Pithagorasçılara göre ruh, vücudu geçici veya sürekli olarak terk edebilmekte ve diğer bir insana geçebilmekteydi. Böyle bir görüşün Doğu kaynaklı olması gerekir.

Bu Porno Film -288 görüntülenme- kere izlendi.